การติดอากรแสตมป์มอบอำนาจ


การติดอากรสำหรับการมอบอำนาจใช้งานอย่างไร การมอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียว ให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หากต้องการมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว ปิดอากร 30 บาท และหากมอบอำนาจให้คน 2 คนกระทำการแทนมากกกว่าครั้งเดียวปิดอากร 60 บาท (คนละ 30 บาท)

หน้าแรก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: