ถนนสาธารณประโยชน์


การนำถนนสาธารณประโยชน์ไม่สามารถนำไปทำตลาดนัดได้แม้จะผ่านทำประชาคมจากชุมชนแล้วก็ตาม จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น.. (ดัดแปลงมาจากคำพิพากษาศาลปกครองหมายเลขแดงที่ อ.628/2555)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s