Category Archives: ข่าวสาร

ถนนสาธารณประโยชน์

การนำถนนสาธารณประโยชน์ไม่สามารถนำไปทำตลาดนัดได้แม้จะผ่านทำประชาคมจากชุมชนแล้วก็ตาม จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น.. (ดัดแปลงมาจากคำพิพากษาศาลปกครองหมายเลขแดงที่ อ.628/2555)

Advertisements

ลิขสิทธิ์ในงานดนตรี

ลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมรวมถึงงานเรียบเรียงเสียงประสานด้วย เมื่อจำเลยกล่าวอ้างว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์งานดนตรีกรรมเพลง “น้ำตาฟ้า” ในส่วนของงานเรียบเรียงเสียงประสาน และปกในของเทปเพลงที่วางจำหน่ายทั่วไปโดยมีงานดังกล่าวอยู่ด้วยระบุรายละเอียดของเพลงนี้ว่า ส. เป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองส่วนจำเลยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 62 วรรคสอง โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์โต้แย้งว่า จำเลยไม่มีลิขสิทธิ์ในงานเรียบเรียงเสียงประสานของงานดนตรีกรรมเพลง “น้ำตาฟ้า” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14818/2551)

กสทช.เพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ แบบ

ประกาศสำนักงาน+กสทช+เรื่อง+การเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์+จำนวน+๒๘๐+รุ่น

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติ เพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ แบบ/รุ่น เนื่องจากใช้รายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศที่ไม่ได้ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศนั้น หรือมีการปลอมแปลง หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลดทอน แต่งเติมเนื้อหาหรือข้อมูลในรายงานผลการทดสอบ

ข้อสรุปผลประชุมร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

ประชุมคณะกรรมการผังเมือง หรือบอร์ดผังเมืองชุดใหญ่ ได้ข้อสรุปผลประชุมร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการให้กลับไปยึดเกณฑ์ความกว้างถนนในการก่อสร้างอาคารสูงตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2549 ตามที่ทางคณะอนุกรรมการเสนอแนวทางไว้

ปรับผังสีกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ทางสำนักเสนอให้ปรับเปลี่ยนจำนวน 34 แห่ง ผลปรากฏว่า ที่ประชุมไม่เห็นด้วย 3 แห่ง ให้คงไว้ตามผังเมืองฉบับเดิม แห่งแรก คือ บริเวณรถไฟฟ้าลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ทางสำนักเสนอให้ปรับเป็นสีแดง

ถานีรถไฟตลิ่งชัน จากเดิมเป็นสีส้ม (ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง) สำนักเสนอให้เป็นสีแดงทั้งสองฝั่ง แต่ได้เฉพาะด้านเหนือ และแห่งที่สาม คือ บริเวณทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง ที่ทางสำนักเสนอให้เป็นพื้นที่สีส้ม

และอนุมัติให้เปลี่ยนผังสีได้ 31 บริเวณนั้น มีจุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บริเวณเอกมัย จากเดิมที่เป็นสีส้มฝั่งหนึ่งและสีน้ำตาล (ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก) ฝั่งหนึ่ง กำหนดให้กลายเป็นสีน้ำตาลทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณฝั่งตรงข้ามศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จากเดิมที่เป็นสีส้มได้เป็นสีแดง เพราะมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเข้าถึง

ประชุมยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้พื้นที่สีแดง บริเวณ พ.4-พ.5 กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องมีเกณฑ์ความกว้างถนนเข้ามากำกับในการสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่รวมมากกว่า 10,000 ตร.ม.ด้วย จากเดิมที่ทางสำนักเสนอให้คุมด้วยเกณฑ์ความกว้างถนน 16 เมตร และผังเมืองรวม 2549 คุมไว้ที่ 10 เมตร ให้ใช้เพียง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเป็นตัวกำหนดเท่านั้น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทางภาษีสำหรับ SME

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทางภาษีสำหรับ SME

http://www.rd.go.th/publish/33892.0.htmlImage